Ny policy kan ge billigare nybyggda bostäder i Stockholm

Genom markanvisningsbeslut fördelar Stockholm stad mark till olika byggherrar som är intresserade av att bygga nya bostäder.
Sedan 2011 har 94 procent av markanvisningarna gått till på på detta vis. Resterande 6 procent har skett  genom tävlingar där den som betalar mest för marken får ensamrätt att förhandla med staden. Så har policyn sett ut i åtta år.

Detta har såklart gynnat Stockholms stads ekonomi, men policyn har fått stark kritik för att den försvårar möjligheterna att bygga billigt och hindrar innovativt byggande.

Därför har nu den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset i Stockholm lagt ett förslag om förändring av policyn. Den nya policyn innebär att det ska vara fler tävlingar, och då inte bara där den som betalar mest vinner, utan också där de som bygger boende med den lägsta hyran för hyresgästerna, samt de som vill bygga innovativt, kan vinna.
Direkt-anvisningar till inressanter kommer vara kvar som den nuvarande policyn, men också i ny form där experter ska jämföra olika förslag från byggherrar och därefter välja det bästa förslaget.

Fullmäktige kommer ta ställning till förslaget om ändring av policyn i höst.

Om det nya förslaget hjälper till att minska bostadsbristen återstår att se. Säkert är dock att något behövs göras, med tanke på att det stockholmarna själva ogillar mest med staden är just bostadsmarknaden, enligt affärsvarlden.

Läs mer om förslaget av policyn och röster för och mot på DN!