Länen där huspriserna steg mest

Under tremånadersperioden december-februari steg småhuspriserna med 3 procent, jämfört med föregående tremånadersperiod (september-november). I 17 av Sveriges 21 län har priserna stigit mellan de två senaste tremånadersperioderna. Priserna steg mest i Västernorrlands län, då med 8 procent. Därefter kom Kalmar län med 7 procent. I Kronobergs, Gotlands och Jämtlands län redovisades dock sjunkade priser. I storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg steg priserna mellan 3-5 procent.

Jämför man med samma tremånadsperiod föregående år har priserna ökat med 12 procent, och jämför man med föregående år har priserna i alla 21 län stigit.

Under perioden december 2015 – februari 2016 var det genomsnittliga priset för en småhusfastighet 2,7 miljoner kronor.

Läs mer om var huspriserna ökat mest på Affärsvärlden.