Det nya amorteringskravet är klubbat!

Det nya amorteringskravet har varit omdiskuterat, men igår klubbades det i riksdagens finansutskott. Det nya amorteringskravet kommer beröra alla nya låntagare. De som köper en nyproducerad lägenhet får dock undantag under fem år, på grund av att man ska uppmuntra nyproduktion.

Från och med första maj börjar lagen om amorteringskrav gälla, men det är inte förren första juni som Finansinspektionen kan ställa krav på att det nya amorteringskravet följs. Tills dess kommer alla detaljer kring amorteriingskravet vara på plats. Det nya amorteringskravet kommer omfatta nya bonlån, och alltså inte redan ingångna låneavtal. Bolånen som överstiger 50 procent av bostadens värde omfattas, och minst 1 procent av de totala bolånen ska då årligen amorteras. Om bolånen överstiger 70 procent av bostadens värde ska minst 2 procent av de totala bolånen amorteras per år.

Läs mer om vad det nya amorteringskravet innebär och politikernas tankar kring det här på SVD.