Ja till nya bostäder trots otillgänglighet

Byggnadsnämden i Umeå har beviljat ett bygglov för fem nya byggnader, som kommer resultera i 237 nya studentlägenheter. De 128 bostäder, som är de minsta, uppfyller dock inte alla tillgänglighetskrav.
Trots att byggnadsnämnden alltså beviljat bygglovet råder det skilda åsikter om huruvida kompromisserna är okej eller inte.

Läs mer om vilka krav som inte uppfylls och tankarna för och emot bygglovet på Hem & Hyra.

Nya bostäder på Tågaborg i Helsingborg

Tidigare har Magnus Stenbocksskolans lokaler gjorts om till bostäder, och nu byggs det alltså ännu fler. Det första taget för tre nya bostadshus har redan tagits, vilket kommer resultera i 42 nya bostsdasrätter. Bostäderna förväntas bli klara i slutet av 2017, men redan nu är nästan 30 av lägenheterna redan tecknade.

Läs mer om nybygget och hur de löser problemet med parkeringsplatser på HD.

Samarbetet ”En väg in” ska leda till egen bostad

Kommunen, Stångåstaden och privata hyresvärdar har inlett ett samarbete, ”En väg in”, som ska göra det lättare för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden i Linköping. Den första mars i år trädde en ny lag i kraft, bosättningslagen, som ålägger alla kommuner att ta emot flyktingar och ordna fram boende. Det är detta som är bakgrunden till initiavet till ett samarbete.

Modellen går ut på att de fastighetsbolag som ingår i samarbetet löpande ska erbjuda kommunen lägenheter. Detta gör att komunnen blir förstahandshyresgäst och kan sedan förmedla botäderna vidare till hushållen som blir andrahandshyresgäster. I max två år gäller kontrakten, och då utan besittningsskydd.
Läs mer om samarbetet på Hem & Hyra.

Bostadsbolagen i Örebro tar inte ställning mot våld i nära relationer

Via föreningen Huskurages policy kan bostadsbolag ta ställning mot våld i nära relationer. Inget bostadsbolag i Örebro län har ännu antagit policyn, trots att de är positiva till huskurage. Anledningen är att de vill att initiativer till att det införs ska komma ifrån hyresgästerna, och i nuläget har endast en hyresgäst föreslagit att huskurage ska införas.
Målet med Huskurage är att tysthestnormen kring våld i nära relationer ska brytas, och ge grannar grunskap om hur man ska agera.

Läs mer om olika tankar kring att de ännu inte gått med i policyn på Hem & Hyra.

Hyrorna ska avgöras i hyresnämnden

VH-hus kom inte överens med Hyresgästföreningen angående höjningav hyrorna. VH-hus begärde höjningar på mellan 1-5 procent, medan Hyresgästföreningens bud var på 0,8 procent. Bolaget har nu vänt sig till hyresnämden om att få höjda hyror från 1 september.
Ett datum för när ärendet tas upp i hyresnämden är ännu inte bestämt.

Läs mer om de strandade hyresförhandlingarna på Hem & Hyra.

Hyrorna äntligen klara i Uppsala

I februari i år valde ett flertal privata hyresvärdar i Uppsala att avsluta hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen innan en överrenskommelse uppnåtts, vilket sammanlagt omfattade omkring 8000 lägenheter. Detta ledde till att ärendet gick vidare till hyresnämnden, och efter medling har parterna nu äntligen lyckats komma överens.

Läs mer om hur hyrorna ändras i de olika fastighetsbolagen på Hem & Hyra.

MKB lägger stor del av sin vinst på kultur

Förra året gick nästan 40 procent av MKB:s vinst till att finansiera kultur i Malmö. Närmare bestämt fick Stadsteatern och Malmö live 149,5 miljoner kronor av bostadsbolaget.

Anledningen till detta är att bostadsbolaget sedan 2014 ingår i en koncern som omfattar alla Malmö stads bolag. Detta har gjort det möjligt för kommunen att flytta vinster inom koncernen vilket gör att de inte behöver betala skatt till staten för dessa pengar.

Läs mer om nyheten och tankarna kring överföringarna på Hem & Hyra.

Osäker framtid för nybyggda studentbosäder

Nästan 160 tillfälliga studentbostäder är i princip färdigbyggda på Herkulesgatan på Hisingen i Göteborg. Instansen under mark- och miljööverdomstolen har i en tidigare dom sagt nej till tidsbegränsat bygglov för tillfälliga bostäder, och därför har bygget nu stått stilla i två månader. Nu riskeras det att studentbostäderna behöver demonteras innan någon ens hunnit flytta in, på grund av att även mark- och miljööverdomstolen sagt nej till ett tidsbegränsat bygglov för tillfälliga bostäder.
En överklagan till Högsta domstolen är inskickad, och nu väntar Göteborgs kommun spänt på om bostäderna får stå kvar.

Läs mer om tankarna kring beslutet på Göteborgs-Posten.

Priserna på bostadsmarknaden stillastående?

Fastighetsbyrån har gjort en undersökning på vad deras mäklare tror om utvecklingen av priserna på bostadsmarknaden. En majoritet av mäklarna på byrån tror att bostaspriserna blir stillastående i höst. När det gällde både bostadsrätter och villor trodde över 60% att priserna skulle vara oförändrade. Alla har dock inte samma syn på det hela. På Svensk fastighetsförmedling tror man till exempel att priserna kommer fortsätta stiga, men betydligt svagare än tidigare.

Läs mer om vad mäklarna har för tankar kring bostadspriserna på AffärsVärlden.

Bopriserna sjunker i vissa kommuner

Då det mest rapporteras om höjda bopriser, amorteringskrav och höga boräntor kommer här en positiv vind – i några av landets kommuner faller bopriserna!

Priserna för bostäder skönk i maj månad med 1,6% enligt Valueguards prisindex för svenska bostadsrätter. I Stockholm var faller 2,7%.

Bostadsrättspriserna i landet har generellt stigit med omkring två procent under de senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik, men det finns alltså även kommuner där bopriserna sjunkit. De tre kommunerna där priserna fallit mest är Boden, Upplands-Bro (-10%) och Falkenberg (-9%).

Läs mer om detta och se hela listan på kommuner där bopriserna fallit på Affärsvärlden.