Utländska aktörer på den svenska bostadsmarknaden

373 st utländska företag har i dagsläget investerat i fastigheter med hyresrätter här i Sverige. Av dessa utländska aktörer är nästan en tredjedel från samma land, nämligen Norge.

Det norska hyreshusinnehavet i vårt land har under det senaste decenniet ökat. Bland svenska fritidshus är nu även Norge den största utländska ägaren.

Mellan år 2014 och 2015 ökade det utländska ägandet av fritidshus med totalt en procent.

Läs mer om vilka länder aktörerna kommer ifrån här på Hem & Hyra.

 

Projekt för att utforma framtidens bostäder

Två av aktörerna som i projektform ska arbeta för hur nya bostäder ska se ut i framtiden är Jönköping University och Trädcentrum i Nässjö. Det handlar bland annat om bostäder för äldre, nyanlända och ungdomar. 

Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut som är projektägare, och i veckan fick de nio miljoner kronor beviljat från EU:s strukturfond för att utveckla boende- och bostadsfrågor. En stor fråga de kommer kämpa med är hur husen ska utformas så att de blir maximalt attraktiva och ändåmålsenliga.

Man satsar på att utbudet ska vara varierat, och det kommer gälla båda villor, lägenheter och bostadsrätter.

Läs mer om det nya projektet på Företagsam.

Ja till nya bostäder trots otillgänglighet

Byggnadsnämden i Umeå har beviljat ett bygglov för fem nya byggnader, som kommer resultera i 237 nya studentlägenheter. De 128 bostäder, som är de minsta, uppfyller dock inte alla tillgänglighetskrav.
Trots att byggnadsnämnden alltså beviljat bygglovet råder det skilda åsikter om huruvida kompromisserna är okej eller inte.

Läs mer om vilka krav som inte uppfylls och tankarna för och emot bygglovet på Hem & Hyra.

Nya bostäder på Tågaborg i Helsingborg

Tidigare har Magnus Stenbocksskolans lokaler gjorts om till bostäder, och nu byggs det alltså ännu fler. Det första taget för tre nya bostadshus har redan tagits, vilket kommer resultera i 42 nya bostsdasrätter. Bostäderna förväntas bli klara i slutet av 2017, men redan nu är nästan 30 av lägenheterna redan tecknade.

Läs mer om nybygget och hur de löser problemet med parkeringsplatser på HD.

Samarbetet ”En väg in” ska leda till egen bostad

Kommunen, Stångåstaden och privata hyresvärdar har inlett ett samarbete, ”En väg in”, som ska göra det lättare för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden i Linköping. Den första mars i år trädde en ny lag i kraft, bosättningslagen, som ålägger alla kommuner att ta emot flyktingar och ordna fram boende. Det är detta som är bakgrunden till initiavet till ett samarbete.

Modellen går ut på att de fastighetsbolag som ingår i samarbetet löpande ska erbjuda kommunen lägenheter. Detta gör att komunnen blir förstahandshyresgäst och kan sedan förmedla botäderna vidare till hushållen som blir andrahandshyresgäster. I max två år gäller kontrakten, och då utan besittningsskydd.
Läs mer om samarbetet på Hem & Hyra.

Bostadsbolagen i Örebro tar inte ställning mot våld i nära relationer

Via föreningen Huskurages policy kan bostadsbolag ta ställning mot våld i nära relationer. Inget bostadsbolag i Örebro län har ännu antagit policyn, trots att de är positiva till huskurage. Anledningen är att de vill att initiativer till att det införs ska komma ifrån hyresgästerna, och i nuläget har endast en hyresgäst föreslagit att huskurage ska införas.
Målet med Huskurage är att tysthestnormen kring våld i nära relationer ska brytas, och ge grannar grunskap om hur man ska agera.

Läs mer om olika tankar kring att de ännu inte gått med i policyn på Hem & Hyra.

Hyrorna ska avgöras i hyresnämnden

VH-hus kom inte överens med Hyresgästföreningen angående höjningav hyrorna. VH-hus begärde höjningar på mellan 1-5 procent, medan Hyresgästföreningens bud var på 0,8 procent. Bolaget har nu vänt sig till hyresnämden om att få höjda hyror från 1 september.
Ett datum för när ärendet tas upp i hyresnämden är ännu inte bestämt.

Läs mer om de strandade hyresförhandlingarna på Hem & Hyra.

Hyrorna äntligen klara i Uppsala

I februari i år valde ett flertal privata hyresvärdar i Uppsala att avsluta hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen innan en överrenskommelse uppnåtts, vilket sammanlagt omfattade omkring 8000 lägenheter. Detta ledde till att ärendet gick vidare till hyresnämnden, och efter medling har parterna nu äntligen lyckats komma överens.

Läs mer om hur hyrorna ändras i de olika fastighetsbolagen på Hem & Hyra.

MKB lägger stor del av sin vinst på kultur

Förra året gick nästan 40 procent av MKB:s vinst till att finansiera kultur i Malmö. Närmare bestämt fick Stadsteatern och Malmö live 149,5 miljoner kronor av bostadsbolaget.

Anledningen till detta är att bostadsbolaget sedan 2014 ingår i en koncern som omfattar alla Malmö stads bolag. Detta har gjort det möjligt för kommunen att flytta vinster inom koncernen vilket gör att de inte behöver betala skatt till staten för dessa pengar.

Läs mer om nyheten och tankarna kring överföringarna på Hem & Hyra.