Akademiska Hus planerar nya studentbostäder i Lund

Ett gemensamt projekt mellan Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun ska ge 1000 nya studentbostäder i Lund. Med projektet siktar de mot att utrota bostadsbristen till år 2020. För att få ett mer levande och attraktivt campus vid Lunds universitet planeras bostäderna att byggas i anslutning till Universitet. För att göra bostäderna möjliga för studenter vänder sig Akademiska hus till långsiktiga ägare som kan erbjuda lägre och mer rimliga kostnader för studenter. Läs mer här: Akademiskahus.se

Upp mot 6000 nya studentbostäder i Stockholm

Projektet Sthlm6000+ ska bidra med 5340 nya studentbostäder i Stockholm som ska vara inflyttningsklara år 2017. Målet är det ska finnas minst 6000 nya studentbostäder fram till år 2017. Genom att minska bostadsbristen för studenter hoppas Akademiska Hus på att kunna öka antalet platser på universiteten i Stockholm.
Akademiska hus tror att fler studentbostäder kan skapa mer liv och rörelse i Stockholm. Både konkurrenskraften ökar med fler studente, vilket kan göra Stockholm till en region präglad av kunskap. Läs mer om nybyggandet av studentbostäder på Akademiskahus.se

Produktion av nya bostäder i Stockholm går som en raket

Ökningen av nya bostadsrätter i Stockholm fortsätter. De senaste åren har det varit en kraftig befolkningsökning i Stockholm och antalet nya byggnadsprojekt av bostäder ökar nästan i samma takt. Störst är ökningen i Stockholms kranskommuner, där byggandet av nya påbörjade bostäder har ökat med 85% jämfört med året innan. Byggandet av hyresrätter fortsätter men av produktionen svarar bostadsrätter för ca 60%. Om aktiviteten fortsätter förväntas man nå de nivåer som behövs i Sverige. Läs mer om detta på SvD.se

Fallande priser på svenska bostadsmarkanden

Enligt Danske Bank, beräknas priserna på bostäder i Sverige att fortsätta falla. Banken räknar med att priserna kommer att ni gå ner med ca 5 procent och att prisfallet kommer att fortsätta under 2016. Paralellt med detta fastställer man att tillväxten av hushålls lån kommer at öka mer än ökningen av inkomster bland hushållen. Detta kommer att pressa skuldkvoten allt högre upp.
Läs mer om prisraset på bostäder och hur de påverkar Sveriges ekonomi på Svd.se

Intresset för att tjäna pengar på sin bostad ökar

Intresset för att hyra ut hela eller en del av sin bostad ökar bland Stockholmarna. Tidigare har de flesta svenskar köpt en bostad för att bo i själva, men genom att hyra ut delar av sitt boende, ser ägaren en möjlighet att delfinanseria sitt hem.

Statistik pekar på att bostaden allt mer anses som en investering.  För att kunna finansiera sin egen bostad, väljer allt fler att köpa ett boende endast för att hyra ut den och tjäna extra pengar. Nya regler har gjort det lättare för bostadsrättsinnehavare att hyra ut sin bostad och även för villaägare har det blivit möjligt att bygga ett mindre hus på sin tomt för att hyra ut.

Hyreskostnaderna fortsätter att öka vilket har skapat ett ökat behov att hyra ut sin bostad för att klara sin finansiering. Trenden är tydlig i hela Sverige, men trycket ät högst i Stockholm. Antalet annonser på olika bostadssajter visar att uthyrning i andra hand har ökat markant.

Du kan läsa mer om detta på DN.se