Sveriges värsta värdar för hyreslägenheter

Hyresgästerna av hyreslägenheter hos landets värsta värdar får stå ut med mögel, avstängd el, vattenläckor och hyreshöjningar utan riktiga skäl. Bland annat har det kommit fram att hyresvärdar försöker få upp hyran utan förhandling. Hyresgästföreningar runt om i landet har nominerat värdar som påvisat några eller många av dessa brister. I Svealand är det ett flertal värdar i Stockholm som nominerats, tex. Upplandsgatan i Vasastan. I Götaland finns Hasan Bihårr i Vänersborg med på listan, och i Norrland I&M fastighets AB i Åmål.

Läs mer här.

Vill du bygga en villa i Linköping?

Under hösten 2017 växte listan på de som vill bygga villa i Linköping till 2000 – en ökning på nästan 1000 köande under de senaste fyra åren. Under endast år 2017 växte listan med 543 personer. En av anledningarna till detta är att Linköping kommun har tidigare lagt sitt fokus på att bygga hyresrätter samt bostadsrätter. ” Men jag ser att vi kommer att behöva fokusera mer på att ta fram villa- och radhustomter de närmaste åren.” hävdar ansvariga kommunalrådet Elias Aguirre (S).

 

Läs mer om bristen av villor i Linköping här!

Ja till nya bostäder trots otillgänglighet

Byggnadsnämden i Umeå har beviljat ett bygglov för fem nya byggnader, som kommer resultera i 237 nya studentlägenheter. De 128 bostäder, som är de minsta, uppfyller dock inte alla tillgänglighetskrav.
Trots att byggnadsnämnden alltså beviljat bygglovet råder det skilda åsikter om huruvida kompromisserna är okej eller inte.

Läs mer om vilka krav som inte uppfylls och tankarna för och emot bygglovet på Hem & Hyra.

Samarbetet ”En väg in” ska leda till egen bostad

Kommunen, Stångåstaden och privata hyresvärdar har inlett ett samarbete, ”En väg in”, som ska göra det lättare för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden i Linköping. Den första mars i år trädde en ny lag i kraft, bosättningslagen, som ålägger alla kommuner att ta emot flyktingar och ordna fram boende. Det är detta som är bakgrunden till initiavet till ett samarbete.

Modellen går ut på att de fastighetsbolag som ingår i samarbetet löpande ska erbjuda kommunen lägenheter. Detta gör att komunnen blir förstahandshyresgäst och kan sedan förmedla botäderna vidare till hushållen som blir andrahandshyresgäster. I max två år gäller kontrakten, och då utan besittningsskydd.
Läs mer om samarbetet på Hem & Hyra.

Bostadsbolagen i Örebro tar inte ställning mot våld i nära relationer

Via föreningen Huskurages policy kan bostadsbolag ta ställning mot våld i nära relationer. Inget bostadsbolag i Örebro län har ännu antagit policyn, trots att de är positiva till huskurage. Anledningen är att de vill att initiativer till att det införs ska komma ifrån hyresgästerna, och i nuläget har endast en hyresgäst föreslagit att huskurage ska införas.
Målet med Huskurage är att tysthestnormen kring våld i nära relationer ska brytas, och ge grannar grunskap om hur man ska agera.

Läs mer om olika tankar kring att de ännu inte gått med i policyn på Hem & Hyra.

Hyrorna ska avgöras i hyresnämnden

VH-hus kom inte överens med Hyresgästföreningen angående höjningav hyrorna. VH-hus begärde höjningar på mellan 1-5 procent, medan Hyresgästföreningens bud var på 0,8 procent. Bolaget har nu vänt sig till hyresnämden om att få höjda hyror från 1 september.
Ett datum för när ärendet tas upp i hyresnämden är ännu inte bestämt.

Läs mer om de strandade hyresförhandlingarna på Hem & Hyra.

Hyrorna äntligen klara i Uppsala

I februari i år valde ett flertal privata hyresvärdar i Uppsala att avsluta hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen innan en överrenskommelse uppnåtts, vilket sammanlagt omfattade omkring 8000 lägenheter. Detta ledde till att ärendet gick vidare till hyresnämnden, och efter medling har parterna nu äntligen lyckats komma överens.

Läs mer om hur hyrorna ändras i de olika fastighetsbolagen på Hem & Hyra.

MKB lägger stor del av sin vinst på kultur

Förra året gick nästan 40 procent av MKB:s vinst till att finansiera kultur i Malmö. Närmare bestämt fick Stadsteatern och Malmö live 149,5 miljoner kronor av bostadsbolaget.

Anledningen till detta är att bostadsbolaget sedan 2014 ingår i en koncern som omfattar alla Malmö stads bolag. Detta har gjort det möjligt för kommunen att flytta vinster inom koncernen vilket gör att de inte behöver betala skatt till staten för dessa pengar.

Läs mer om nyheten och tankarna kring överföringarna på Hem & Hyra.