Örebro ska driva bostäder med hjälp av batterier!

Företaget Innoenergy har valt Örebro som första stad i Sverige att testa deras nya innovativa idéer att utveckla solenergi för stora bostadsbolag. Först ut i staden blir bolaget Örebrobostäder att testa denna innovativa idé. Energiprojektet kommer att testas genom att en installation av batterier kommer att ske på fyra adresser i staden. Fördel med projektet är att den lagrade elen ska kunna användas vid strömavbrott. Läs mer om detta på sr.se.

Industriområde i Örebro kan bli bostadsområde

Industriområdet Aspholmen-Nesta som ligger sydväst om Örebro är idag ett industri- och affärsområde. Björn Sundin (S) som är ansvarigt kommunalråd tror att Aspholmen kommer att tillhöra Örebros stadskärna om 10-20 år. Björn fortsätter med att det kommer att krävas mer grönområden om Asholmen ska bli ett planerat bostadsområde. I nuläget finns det ont om grönska, men det är någor som går att lösa avslutar Björn. Läs mer om detta på SR.

Öbo höjer hyrorna mest i Örebro

Öbo är det fastighetsbolag som har den högsta hyreshöjningen i Örebos län. Hyreshöjningen påverkar hyresgästerna av Öbos 23.000 lägenheter, och höjningen ligger på drygt en procent.

Det har varit en lång process mellan Hyresgästföreningen och Öbo innan de kunde enas.

Läs hela artikeln här och se hyreshöjningar för övriga fastighetsbolag här på Hem & Hyra.

Kvadratmeterpriserna för villor och bostadsrätter i Örebro

Svensk Fastighetsförmedling har fört statistik och kartlagt hur många kvadratmeter bostadsrätt och villa man kan få för en miljonor kronor i olika delar av landet.

En ville i Örebro kostar i snitt 23.663 kr per kvadratmeter. En bostadsrätt i staden kostar i snitt 24.372 kr per kvadratmeter.

Se hela listan och läs mer om detta här på NA.

 

Så har priserna på bostadsrätter ökat i Örebro

I perioden augusti-oktober i år har bostadsrättspriserna gått upp med sex procent jämfört med den föregående tremånadersperioden. Om man istället jämför med samma period förra året har priserna på bostadsrätter däremot minskat med tre procent, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Läs mer om detta samt hur villornas prisförändringar ser ut här på NA.

Byggboom – framtidstro och utmaningar

Närmare 3000 nya bostäder är redo att byggas under 2016-2017 i Örebro län, enligt uppgifter kommunerna lämnat in till länsstyrelsen.
Allra mest byggs det i Örebro kommun, där denna satsning på nya bostäder inger en stor framtidstro. Men det finns två sidor av myntet. Med nyproducerade lägenheter kommer höga hyror, vilket leder till att visionen om blandade stadsdelar ur ett socioekonomiskt perspektiv hotas ersättas av en allt högre grad av segregation.
Majoritetspartierna S, C och KD har dock tagit initiativ till att kräva rimliga hyror av fastighetsföretag som köper mark av kommunen.

http://www.hemhyra.se/orebro/byggboom-ger-framtidstro-men-aven-segregation

Allt fler studenter i Örebro väljer att köpa sin bostad

På grund av den stora bostadsbristen i Örebro väljer allt fler studenter att köpa sin bostad istället för att hyra, detta bekräftar både mäklare och banker i staden.

 

Någon ökning av studenter som tar bostadslån märks inte av, utan ofta är det föräldrarna som tar bolån för att hjälpa till i bostadsköpet.

Läs mer om detta här på NA.

 

Örebros studentkår efterlyser akutbostäder till nya studenter

Många glädjer sig till terminsstart, men det medför också oroligheter kring att hitta bostad.

Örebro studentkår har nu i veckan använt sociala medier för att efterlysa tillfälliga bostadslösningar till studeter som ännu inte löst sin bostadssutiation inför den kommande terminsstarten.

Kåren har redan hunnit få in tio hyreskontrakt, men hoppas på fler.

Studenter som ska börja på Örebro universitet kan från och med 22 augusti kunna söka akutboende hos kåren. Kraven är att man ska vara ny student på universitetet, medlem i studentkåren i och stå i Öbos bostadsgaranti.

Då akutboendena är en sista utväg för de som ännu inte lyckats hitta bostad varierar utbudet. I vissa fall handöar det om en soffa som hyrs ut, medan andrra hyr ut ett eget rum. Hyresvärdarna är privata, allt ifrån andra studenter till familjer.

Läs mer om nyheten och akutbostäderna här på NA.

Bostadsbolagen i Örebro tar inte ställning mot våld i nära relationer

Via föreningen Huskurages policy kan bostadsbolag ta ställning mot våld i nära relationer. Inget bostadsbolag i Örebro län har ännu antagit policyn, trots att de är positiva till huskurage. Anledningen är att de vill att initiativer till att det införs ska komma ifrån hyresgästerna, och i nuläget har endast en hyresgäst föreslagit att huskurage ska införas.
Målet med Huskurage är att tysthestnormen kring våld i nära relationer ska brytas, och ge grannar grunskap om hur man ska agera.

Läs mer om olika tankar kring att de ännu inte gått med i policyn på Hem & Hyra.

Har bostadsbubblan nått en peak?

Michael Wolf, vd på Swedbank, intervjuades tidigare i veckan av Svd om den pågående bostadsbubblan. Som första bank-vd i Sverige tror Wolf att priserna på bostäder har nått en peak. Anledningen till detta är att hushållens inkomster inte är tillräckliga för att klara av eventuella fortsatta prissökningar. Amorteringskraven kan också vara en bidragande faktor fortsätter Wolf.

Läs hela artikeln om Wolfs tankar om bostadsbubblan på Svd!