Ökning av studentlägenheter i Örebro

Coronakrisen har medfört en markant ökning av antalet personer som sökt studentlägenhet via bostadsgarantin. Speciellt i Örebro, där Universitetet utökat med cirka 250-300 permanenta utbildningsplatser för studenter. Det blir utöver dessa cirka 100 nya studieplatser på det tekniska och naturvetenskapliga basåret under hösten. Studenter som inte bor på pendlingsavstånd till Örebro har rätt till Bostadsgaranti. Detta innebär att en ny student har rätt till lägenhet om den läser minst 15 hp och bor minst en timmes pendling från Örebro centrum.

Läs vidare här.