En god gärning – gratis bostäder för äldre i Helsingborg

Man läser ibland om hur ekonomiskt tufft det kan vara för pensionärer idag. Detta är något som anammats i Helsingborg av stiftelsen Erik Banck som nu har köpt upp 47 hyreslägenheter – varav de tilldelar 29 av dessa helt gratis till pensionärer med ansträngd ekonomi. Tanken är att pensionärerna ska kunna bo i dessa enrumslägehenheter helt gratis livet ut.

Läs hela texten samt se reportaget på svt.se här!

Projekt för en enad stadskärna i Uppsala

Att det behöver byggas i Uppsala är nog de flesta rörande överens om. Den stora frågan i Uppsala handlar snarare om hur man ska bygga för att ena de två sidorna om järnvägen för att främja en enad och och trevligare stadsmiljö. Ur denna problematik har två projekt tagit form och det byggns nu nya bostäder och byggnationer vid den gamla Senapsfabriken samtidigt som det finns stora planer för Kapellgärdet.

Läs hela artikeln på svt.se här!

Planen för planen – fotbollsarenan blir bostäder

I utkanten av Linköpings innerstad finner man sedan många år tillbaka idrottsarenan Folkungavallen. Nu kan det dock bli ändring på det. I den detaljplan som nu börjar ta form framgår det att Folkungavallen ska byggas om och istället rymma en simhall samt cirka 500 bostäder. Tanken är att området ska bli en naturlig fortsättning av innerstaden – och därmed bli ett attraktivt kvarter.

Läs hela texten på corren.se här!

Motorled blir bostadsled i Umeå

Så snart som projekten med Ringleden och Västra länken står färdiga är kommunen redo att förändra delar av de forna E4- och E12-sträckorna. Tanken är att byggar om delar av dessa sträckor till stadsgator och på så vis ge plats och utrymme för nya stadskvarter att växa fram.

Läs hela texten och se bilder på denna planerade förvandling på umeåtidning.se här!

Anrik villa får nytt liv

Den forna paradvillan i samhället Vretstorp utanför Örebro fick för lite drygt ett år sedan nya ägare. Efter att ha konstaterat husets storhet – som paret tror har ritats av ingen mindre än Carl Nissen – har de nya ägarna nu satt igång ett renoveringsarbete för att väcka villan till liv igen. Huset, som byggdes redan år 1912, skall nu bli sex stycken lägenheter.

Det växer så det knakar alltså – även i Örebros omnejd!

Läs hela texten på tidningen na.se här!

Kirunabostäder får nöja sig med en hyreshöjning på knappt en procent

Tre år i rad har Kirunabostäder överlåtit förhandlingarna med Hyresgästföreningen till Hyresmarknadskommittén. Kirunabostäder önskade att höja hyrorna med fyra procent men Hyresmarknadskommittén fastlog en hyreshöjning om knappt en procent vilket är samma nivå som i Gällivare. Den förste februari 2017 kom den första höjningen på 0.85 procent och nästa är planerad till den förste januari 2018 på 0.80 procent.

Läs hela artikeln på hemhyra.se här.

Göteborgs stad anvisar 4 000 bostäder

Fastighetsnämnden har fastslagit att 4 000 nya bostäder ska byggas på kommunal mark i Göteborg varav hälften ska bli hyresrätter. Huvudfokus kommer ligga på de centrala delarna av staden där behovet är som störst. Ett av stadens mål är att minst 10 % av bostäderna ska ha ett hyrestak på max 1 000 kronor per kvadratmeter.

Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

Malmö-fängelse blir bostäder

Det har nu påbörjats en process om att göra om Kirsebergsfängelset i Malmö till bostäder. Ännu är det bara på ett process-plan och det undersöks nu vilka möjligheter som finns. Förhoppningen är dock att slutprodukten ska bli 450 nya bostäder – någonting som så klart skulle uppskattas av många på den annars pressade bostadsmarknaden.

Läs hela texten på fastighetsvarlden.se här.

Hundratals nya lägenheter är på gång i Jönköpingsområdet

Jönköpings kommun närmar sig nu uppförandet av 200-400 nya bostäder i området Tenhult. Närmare bestämt på Herrgårdsgärdet, där kommunen har haft planer om bostäder i närmare tio år.
Tanken är att området skall bjuda på olika bostadstyper, sådom hyresrätter, bostadsrätter, radhus och kanske till och med ett äldreboende.

Läs hela texten på JP.se här.

Högsta nyproduktionen av studentbostäder på 15 år

Under 2016 färdigställdes 2 500 nya studentbostäder i landet, vilket förväntas följas upp med 4 000 nya under 2017. Huvudfokus ligger på Stockholm där åtta av tio studentbostäder kommer byggas. Även om det går åt rätt håll menar Studentbostadsföretagen att det fortfarande saknas cirka 17 000 studentbostäder.

Läs hela artikeln på fastighetstidningen.se här.