Ingen reavinstskatt för villaägare i Kiruna och Malmberget

Finansminister Magdalena Andersson går ut med löfte om att villaägare som omfattas av stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget slipper reavinstskatt under sju år. Den goda nyheten gavs på en presskonferens under finansministerns besök i Kiruna.

Läs hela artikeln på nsd.se här.

 

Politker vill bygga bostäder på Dalvik centrum i Jönköping

Dalvik centrum blir allt mer öde i takt med att kommersiella verksamheter lämnar. Politker i Jönköping vill därför påtvinga en renovering som kan locka en stor butik samt bygga bostäder ovanpå. Dock är man oroliga att planerna ska gå i stöpet på grund av de passiva fastighetsägarna.

Läs hela artikeln på jp.se här.

Det höga byggtempot kan leda till fler hyresrätter

Enligt Boverkets prognos kommer totalt 76 000 nya bostäder byggas under 2017. Runt om i landet har ni nu börjat se en avmattning för bostadsrätter vilket kan leda till att fastighetsbolagen riktar större fokus på fler hyresrätter. Till de städer som byggt flest bostäder per invånare under året hör bland annat Örebro, Linköping, Umeå och Helsingborg.

Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

 

322 studentbostäder byggs i Stockholm

Akademiska Hus har påbörjat bygget av 322 studentbostäder på Campus Solna. Lägenheterna riktar sig till studenter i området samt forskare vid Karolinska Institutet. Bostäderna kommer framför allt bestå av ettor, men även tvåor och fyror ska byggas. Förväntad inflyttning är berkänad till årsskiftet 2019-2020.

Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

Byggstart för 241 bostadsrätter i Uppsala

Rikshem har nu påbörjat bygget av 241 nya bostadsrätter i centrala delarna av Uppsala. Till projektet hör att Östra Ågatan förlängs och därmed förvandlas från ett tidigare industriområde till ett modernt kvarter. Inflyttning beräknas till slutet på 2018.

Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

 

Avtal tecknat om 1 200 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Norrköping

AB Lejonstaden och Grundingen Fastighets AB har tecknat avtal om åtta bostadsprojekt i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Totalt omfattar bostadsprojekten 1 200 lägenheter i de olika städerna. Fram till färdigställandet kommer AB Lejonstaden operativt driva projekten.

Lär hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

 

HSB och Wästbygg köper 300 bostadsbyggrätter vid Malmö Central

Jernhusen säljer 300 byggrätter till HSB och Wästbygg i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen vid Malmö Central. Området har kommit att bli vädligt attraktivt för så väl bostäder som kontorslokaler på grund av sitt centrala läge med närhet till kommunikationer. Då detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft har inte köpeskillingen offentliggjorts.

Läs hela artikeln på fastighetsvärlden.se här.

 

Byggstart senareläggs för 822 lägenheter i Stockholm

SSM väljer att flytta fram byggstart för 822 lägenheter i Stockholm då efterfrågan minskat. De berörda projekten ligger i stadsdealarna Täby, Nacka, Bromma och Sollentuna. Idag är endast 170 av lägenheterna bokade av köpare, vilket motsvarar 21 procent.

Läs hela artikeln på fastighetsvärlden.se här.