Ökning av studentlägenheter i Örebro

Coronakrisen har medfört en markant ökning av antalet personer som sökt studentlägenhet via bostadsgarantin. Speciellt i Örebro, där Universitetet utökat med cirka 250-300 permanenta utbildningsplatser för studenter. Det blir utöver dessa cirka 100 nya studieplatser på det tekniska och naturvetenskapliga basåret under hösten. Studenter som inte bor på pendlingsavstånd till Örebro har rätt till Bostadsgaranti. Detta innebär att en ny student har rätt till lägenhet om den läser minst 15 hp och bor minst en timmes pendling från Örebro centrum.

Läs vidare här.

Polisen vakar över lägenheter i Jönköping

Polisen införde tidigare i år en satsning för minskad droghandel i Jönköping. Initiativet innebär att områden med lägenheter och bostadsområden kommer övervakas av drönare, samt via fasta kameror. Detta sedan årsskiftet då polisen kan ta egna beslut kring bevakande via olika typer av kameror i syfte att stoppa illegal droghandel. Det gäller vissa specifika lägenhetsområden i Jönköping där polisen har misstankar om att det kan pågå illegala aktiviteter. Detta hoppas både kunna bidra till minskad kriminalitet, samt öka tryggheten och säkerheten för boende i områdena.

Läs mer här.

Minskat inkomstkrav för boende i hyreslägenhet

Tre stora bostadsbolag i Västerås, nämligen Mimer, Sandvikenhus och Uppsalahem har valt att slopa inkomstkraven för att få en hyreslägenhet. Risken för att hyresskulden skulle öka på grund av sena hyror, eller oförmågan att betala var hög. Det har däremot visat sig gå i helt rätt riktning, och det har än så länge inte påvisats någon negativ riktning för de boende i hyreslägenheter skötta av bolagen. Det har därför visat sig att om inkomstkraven inte har en reell funktion, så är det endast en bidragande faktor till en ojämställd bostadsmarknad. Detta har bolagen i Västerås nu fått bukt på, och samtidigt ökat inflytandet över en mer jämställd och inkluderande marknad för hyreslägenheter.

Här kan du läsa mer.

Så mycket höjs hyran för en studentbostad i Linköping

Studenthyrorna i Östergötland går upp under sensommaren och hösten 2020. Detta gäller kommunägda hyresvärden Studentbostäder som tillhandahåller cirka 4 000 lägenheter och rum för studenter i Linköping. En studentbostad kommer bli hela 2,25 % dyrare i hyra för en student som önskar bo. Höjningen kommer inledas först den första 1 oktober, och därför ges en rabatterad hyra under sommarmånaderna grundat coronakrisen. Studentbostäder uttalar sig om att höjningen innebär att de kan satsa på underhåll, upprustning och kostandstäckning av extrautgifter såsom el, vatten och värme.

Läs vidare här.

Tätbyggt mellan villor och lägenheter i Helsingborg

Helsingborg är en av de städer där kvarteren med bostäder är som mest trångbebodda. Detta innebär att befolkningstätheten är allra högst i nordvästra Skåne just i Helsingborg. Det finns självklart både för och nackdelar med att villor och lägenheter ligger tätt intill varandra. Det ökar känslan av grannskap, gemenskap och sammanhållning, speciellt i mindre kommuner. Men det kan också innebära oljud, tvister och problem med bygglov och projekt – ofta kopplat till villaområden. Befolkningsökningen i områdena beror mest på att utrikesfödda flyttat in, samt att folk flyttar från landet in till städerna.

Läs mer här.

Bristen på bostadsrätter minskar i Umeå

Nu fortsätter förusättningarna på bostadsmarknaden i Norrland att förbättras. Under 2016 var det endast 15 kommunner i Västerbotten som hade en fungerande och balanserad bostadsmarknad. Umeå är dessvärre en av de kommuner som fortfarande har brist på bostadsrätter. Det gäller även Skellefteå, Vännäs, Storuman och Robertsfors där det är underskott. Dock har läget överlag rent siffermässigt förbättras runtom i Norrland, vilket ger hopp om en ljusare framtid för städer såsom Umeå. Det största problemet är behoven för att bygga nytt som gör att bristen på bostadsrätter blir svår att mätta.

Läs vidare här.

Insats för att stoppa fusk med hyreslägenheter i Malmö

En föredetta polis i Malmö har nu dragit igång ett initiativ för att få stopp på hyresgäster som fuskar med svarta kontrakt och liknanden oregelmässiga handlingar. Michael menar att problemet växer och att det finns många anledningar till att människor hur ut sin hyreslägenhet svart. Bland annat kan det handla om företag som tar in utländsk arbetskraft, eller föräldrar som vill gynna sina barn genom att behålla sin lägenhet. Detta menar han är en affärsidé för att tjäna pengar och på så sätt utnyttjar det och bidrar till en ojämställd bostadsmarknad, till exempel i Malmö.

Här kan du läsa mer.

Protester mot hög hyra på bostäder

Under helgen har det pågått demonstrationer och protester mot det politiska januariavtalet som bland annat handlar om högre hyror på platser runtom i landet. Det gäller främst bostäder i Göteborg, Stockholm och Uppsala – storstäder där det är väldigt svårt att finna bostäder på grund av litet utbud, samt otroligt höga  hyror. Demonstranterna uppger att många behövt flytta från bostad till bostad med andrahandskontrakt för att kunna ha en plats att bo. Olika avsändare håller i protesterna, men på Frölunda Torg i Göteborg uppmärksammas problemen som mest.

Läs vidare här.