Protester mot hög hyra på bostäder

Under helgen har det pågått demonstrationer och protester mot det politiska januariavtalet som bland annat handlar om högre hyror på platser runtom i landet. Det gäller främst bostäder i Göteborg, Stockholm och Uppsala – storstäder där det är väldigt svårt att finna bostäder på grund av litet utbud, samt otroligt höga  hyror. Demonstranterna uppger att många behövt flytta från bostad till bostad med andrahandskontrakt för att kunna ha en plats att bo. Olika avsändare håller i protesterna, men på Frölunda Torg i Göteborg uppmärksammas problemen som mest.

Läs vidare här.

Hyra höjs efter tvist hos AB Bostaden i Umeå

Hyresmarknadskommittén i Umeå har nu meddelat att hyran höjs med 2,1 procent från den 1 maj. För att bostadsbolaget som ägs av kommunen skall kunna höja hyran på bostäderså måste en motivering framläggas. AB Bostaden yrkade på att höjningen skulle genomföras från den 1 april 2020, vilket VDn ansåg vara en skälig ökning. Ordförande på hyresgästföreningen menar dock att höjningen är för hög och är inte nöjd med utfallet.

Läs vidare här.

Populärt att bosätta sig i kommunen Västerås

I Västmanland har det för första gången på fem år visat sig vara lättare för unga att finna bostad. Bostadsmarknaden ljusnar och läget har förbättrats bara på ett år. Det råder fortfarande bostadsbrist som på många andra håll i landet. Antalet invånare i länet ökar stadigt och fem av tio kommuner hade till och med nått ett tapp i invånare 2019. Populärast är det att bo i Västerås där 2000 invånare bosatte sig under 2019. Det är många igångsatta byggen, omkring 2 900 bostäder planeras.

Läs vidare här.

COVID-19 påverkar studentbostäder i Uppsala

Rekordmånga personer har antagits till Sveriges universitet, samtidigt som färre personer vill ha en student som inneboende i sin bostad. Det kommer även många internationella utbytesstudenter till Uppsala vilket kommer öka trycket på studentbostader ytterligare. För att underlätta situationen så har Studentboets bostadsportal ordnat akutboende för de första veckorna på terminen inne på ett vandrarhem på stationen. Det öppnas även upp för en ny möjlighet i Uppsala University Housing Office.

Läs vidare här.

Malmö stad betalar bostäder till hemlösa

Malmö stad har ingått i ett initiativ att betala akutbostad till många behövande hemlösa i staden. Bostäderna bidrar till att hyrorna stiger rekordhögt, och skattebetalarna står för kostnaden. En kartläggning av kostnaden för bostäderna visar att de så mycket som femdubblas, vilket gör det svårt för många att betala sina hyror. Malmö stad har så sätt ett system som gynnar lägenhetsjägare som letar bostad på hyresmarknaden.

Läs vidare här.

6000 bostäder i Uppsala får öppet nät av Rikshem

Rikshem hyresgäster och boende får öppet nät vilket innebär ökad valfrihet med bredband, telefoni och tv. Rikshem är ett av Sveriges största prata bostadsbolag och har även bostäder i blandannat Helsingborg. Boende i bostäderna kan därför framöver fritt välja var de vill köpa tjänster för bredband, tv och telefoni, utan att vara låsta vid en specifik leverantör. Installationen kommer ske under hösten, i september och oktober. Planen är att Rikshem ska gå vidare med denna satsning på öppet nät i bostäder i övriga Sverige.

Här kan du läsa mer.

Staten ger investeringsstöd till studentbostäder

Under de senaste tre åren har staten beviljat nästan nio miljarder kronor i byggstöd för fler studentbostäder med lägre hyror. Totalt har cirka 29 0000 lägenheter beviljats stöd, däribland en stor del i Jönköping. Det rör sig om cirka 300 studentbostäder och hyreslägenheter enbart i Jönköping. Däremot ser det inte lika bra ut för den andel av kommunerna som har det tuffast ekonomiskt sett, där också efterfrågan för studentbostäder är högt. Investeringsstödet skall dock pågå fram till 2022 där ca tre miljarder kronor kommer beviljas varje år, vilket är ca 6500 till 7000 lägenheter varje år.

Läs mer här.

Västerås har lika många hyresrätter som bostadsrätter

Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter skiljer sig rejält om man jämför Sveriges 25 största kommuner. Västerås står ut markant eftersom de har nästan precis lika många hyresrätter som bostadsrätter på marknaden. Det handlar om ca 50 stycken av vardera boendeform. I andra delar av landet är den generella trenden att hyresrätter ligger högre än andelen bostadsrätter. I det fallet utmärker sig också Halmstad som har ca 80 hyresrätter och 20 bostadsrätter. Vid årsskiftet fanns det ca fem miljoner bostäder i hela landet.

Här kan du läsa mer.

Coronakrisen gav lägre hyra för bostäder i landet

Nu är förhandlingarna om årets hyror i stort sett helt klara och visar att coronapandemin har bromsat höjningen något. I Linköping hamnade höjningen på 2,25 procent och i Örebro något lägre, på 1,97 procent. Detta anger snitthöjningen på hyror för bostäderna i det specificerade området. Enligt hyresmarknadschef Nathalie Brard så har hyresgästföreningen under lång tid tvingat fram uppgörelser som inte är hållbara på lång sikt för hållbara hyresvillkor för bostäder runt om i Sverige. Eftersom de flesta hyresvärdar i landet är småföretagare med små marginaler så förvärrar detta den lånsiktiga positionen.

Här kan du läsa vidare.

Trygghet för boende i Ryd, Linköping

Stadsdelen Ryd i Linköping har varit en otrygg plats för de boende i området efter flertal rån och bränder. De som har bostäder i kvarteren berättar om många oroligheter, som delvis sker för att många som har bostad här bor trångbott, och därför håller sig ungdomar mer utomhus. Nattvandring är ett av initiativen som vuxna i Linköping engagerat sig i för att öga trygghetskänslan. Bostadsbolaget i området är också med och samarbetar med trygghetsvärdar från föräldraföreningen för att tillsammans skapa ett tryggare samhälle. Med resurser från kommunen hoppas det kunna förbättra situationen. Det talas också om att skapa fler möteslokaler och fritidsgårdar där de boende ungdomarna kan mötas.

Här kan du läsa vidare.