Fler lägenheter byggs i Jönköping!

Företaget Riksbyggen har köpt upp fastigheten Vårdaren i Jönköping med syftet att bygga ca 200-250 lägenheter. Majoriteten utav lägenheterna kommer vara bostadsrätter men en mindre del kommer vara hyresrätter. Tanken bakom projektet är att Jönköping successivt expanderar med tydliga ambitioner vilket Riksbyggen vill ta del av.

 

Läs om de nya bostäder i Jönköping HÄR!

Nu behövs det 2000 nya studentbostäder i Uppsala!

Enligt Akademiska Hus så behövs det upp till 2000 nya studentbostäder i Uppsala under de närmsta tio åren som lösning till den nuvarande bristen. Akademiska hus beslutade 2014 att medverka i bygget utav 11 000 nya studentbostäder i Uppsala fram till år 2021 och att själva hantera ca 6000 utav dessa. Företaget har även tagit hyrorna i åtanke då det handlar om studentbostäder riktade åt just studenter i Uppsala.

 

Läs mer om studentbostäderna här!

Ökning av studentbostäder i Umeå!

Nu vankas stora planer för Umeå, Norrland. Det planeras nämligen att bygga 220 nya studentbostäder i området Älvdansen i Umeå. Projektet drivs utav Ledstången och investeringen kommer landa på ca 200 miljoner kronor. Långsiktigt är målet att årligen bygga runt om 200 nya lägenheter i området.

 

Är du intresserad utav att läsa mer om dessa studentbostäder i Umeå så kan du göra det HÄR!

Hyreslägenheter i Västerås köps upp

Företaget Rikshem ökar sin närvaro i Västerås med att köpa upp ytterligare 257 lägenheter runt om i Västerås med syftet att vara hyreslägenheter. Företaget har sen tidigare ca 1200 hyreslägenheter runt om i Västerås. Detta är väldigt passande då Västerås har en av landest snabbast växande befolkning, alltså är det en stark tillväxtkommun.

Här kan du läsa mer om fövärvet av hyreslägenheter i Västerås!

Accelererad kötid för hyreslägenhet i Malmö

I fjol ökade kötiden för en hyreslägenhet i Malmö med 46 dagar, till en snittid på 1290 dagar i den lokala bostadskön. En alternativ lösning till denna långa kötid är givetvis att producera fler hyreslägenheter i Malmö. Däremot är det många som istället renoverar upp gamla hyreslägenheter vilket höjer standarden samt hyran så utbudet för denna typen av hyreslägenheter minskar.

 

Här kan du läsa mer om anledningarna till denna långa kö till Malmös hyreslägenheter!

Tomma bostäder i Linköping

I Vallastaden, Linköping, står det ca 60 stycken tomma bostäder trots att det förekommer en bostadsbrist i landet. Bostäderna består av både bostadsrätter och hyresrätter. Dessa bostäder i Linköping har stått tomma i nästan sex månader – en väldigt lång period när Linköping har höga nivåer av bostadsbrist. Anledningen till detta verkar vara att bygget av bostäder i Vallastaden tog längre tid än förväntat, så bostäderna kom ut på marknaden när den var nedgången.

 

Läs mer om de tomma bostäderna HÄR!

Nya bostäder byggs i Helsingborg

I Helsingborg, mer specifikt på Drottninghög, byggs nya lägenheter i form av hyresrätter. Projeektet drivs utav Helsingborgshem tillsammans med Helsingborgs stad. Projektet innefattar fyra hus som totalt kommer bestå av 108 hyresrätter i form av lägenheter. Lägenheterna är avsedda för olika typer av målgrupper.

 

Här kan du läsa om de nya lägenheterna i Helsingborg!

Dyra studentbostäder i Örebro

Många av studenter runt om i Sverige måste lägga mer än halva studiemedelt som bostadskostnad för deras studentbostäder. I Örebro kan det vara upp till över 4000kr för en studentbostad på dryga 20 kvm2. Det innebär att studenterna i Örebro har svårt att bo själva och tvingas dela på studentbostäder som är menade för en person. Företagen som hyr ut dessa studenbostäder hävdar att bostäderna är nybyggda och därför har höga byggnadskostnader som höjer hyrorna.

 

Läs om Örebros dyra studentbostäder HÄR!

Brist på bostäder till unga i Göteborg

En grupp i samhället som har svårt att hitta bostad är unga vuxna runt om i Sverige, speciellt i Göteborg där 21 100 unga vuxna inte får tag på bostäder och är då ofrivilligt hemmaboende. I Sverige som sin helhet ligger denna siffra på 213 000. Kön för en hyreslägenhet i Göteborg är runt om 10 år och alternativet att köpa en bostadsrätt blir allt mer komplicerat då dessa unga vuxna har låga löner.

 

På GöteborgsPosten kan du läsa mer om bristen på bostäder i Göteborg!

Hyresrätter vs. Bostadsrätter i Stockholm och Götaland

Sex av tio bostäder är i form av hyresrätter, vilket gör det till den vanligaste boendeformen. I vissa kommuner i Götaland är antal hyresrätter 99% medan i i en norrort kommun till Stockholm är andelen endast 15%. I Stockholms kommuner är det generellt vanligare med bostadsrätter än hyresrätter. I Sverige som helhet är däremot hyresrätter vanligare än bostadsrätter, mer specifikt i 260 av landets kommuner.

 

Läs mer om fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter här!