Uppsagd hyresgäst får bo kvar i lägenhet

En hyresgäst i en hyreslägenhet i Helsingborg får bo kvar trots uppsägning av hyresvärden. Dock har hyresnämnden tagit beslutet att låta hyresgästen bo kvar. Enligt hyresvärden har personen sysslat med olovlig andrahandsuthyrning. Hyresnämnden menar att det inte finns bevis på att personen har hyrt ut lägenheten olovligen. Enligt hyresgästen har dottern betalat hyrorna för lägenheten och därför skött detta.

Här kan du läsa mer.

Hyresgästföreningen i Jönköping växer

Hyresgästföreningen har sammanställt sin årsstatistik över antalet medlemmar för 2018. I region Sydost där bland andra Jönköping, Östergötland och Kalmar ingår är det fortsatt glädjande siffror för åttonde året i rad. Trots att de inte ökar överallt i landet så är det ett glädjande besked att boende i hyresrätter väljer att bli medlemmar i föreningen, säger David Petersén, chef över medlemsrekryteringen. I Jönköping gick antalet medlemmar upp med 562 stycken jämfört med 2017.

Läs vidare här.

400 lägenheter i Västerås i fara

Det slopade investeringsstödet kan leda till att bygget av 400 hyreslägenheter i Västerås slopas. Det är hyresgästföreningen som gått ut med varningen efter att skyddet för pressade hyror försvinner vid årsskiftet. Konsekvenserna för den lokala bostadsmarknaden i Västerås kan bli stora då det kan drabba både planerade och redan påbörjade byggprojekt. Det här bestlutet kommer påverka möjligheterna att bygga lägenheter med rimliga hyror i väldigt negativ riktning.

Här kan du läsa mer.

Sveriges värsta värdar för hyreslägenheter

Hyresgästerna av hyreslägenheter hos landets värsta värdar får stå ut med mögel, avstängd el, vattenläckor och hyreshöjningar utan riktiga skäl. Bland annat har det kommit fram att hyresvärdar försöker få upp hyran utan förhandling. Hyresgästföreningar runt om i landet har nominerat värdar som påvisat några eller många av dessa brister. I Svealand är det ett flertal värdar i Stockholm som nominerats, tex. Upplandsgatan i Vasastan. I Götaland finns Hasan Bihårr i Vänersborg med på listan, och i Norrland I&M fastighets AB i Åmål.

Läs mer här.

Hyror för hyreslägenheter i Helsingborg höjs

Hyrorna i Helsingborg ökar i snitt med 24 procent om det kommer införas marknadshyror. Hyran skulle i så fall uppskattningsvis höjas till 6 800 kronor. Införandet av fri hyressättning skulle slå olika i stadsdelarna. Till exempel i Raus södra, Ranvalla och Västergår skulle hyrorna på hyreslägenhter sänkas. Däremot i Pålsjö Östra höjs hyran istället markant, från 5 300 till 8 200 kronor i månader.

 

Läs mer om hur marknadshyrorna skulle slå HÄR.

Hyresgäst i Helsingborg hyrde ut svart

Hyresvärden Helsingborgshem upptäckte att hyresgästerna till en av deras hyreslägenheter hade utvandrat och hyrde ut lägenheten svart. Enligt uppgifter från Skatteverket flyttade hyresgästerna från Helsingborg till utlandet för två år sedan. Enligt folkbokföringsregistret bor det idag en, för Helsingborgshem, okänd person i deras hyreslägenhet.

Läs mer här

Helsingborgshem drabbas vid omställning av värmesystem

Det så kallade IMD-värmesystemet i hyreslägenheter i Helsingborg fungerade inte i praktiken. Därför drabbas nu ca 6o procent av Helsingborgshems lägenhetsinnehav av omställningen till ett annat system. Det implementeras nu ett tydligare system då hyresgästerna betalar för sin faktiska förbrukning.

 

Här kan du läsa mer!

Nyanlända får förtur till hyreslägenheter

Boverket har sammansatt en rapport som visar att 174 av Sveriges 290 kommuner låter nyanlända gå före i bostadskön. Flera kommuner i Svealand så som Ekerö och Kungsbacka applicerar denna princip gällande kön för hyreslägenhter. En av anledningarna till detta är en ny lag som stiftades för två år sedan som gör det omöjligt för kommuner att avstå att ta emot nyanlända.

Läs vidare här!

Renovering av hyreslägenheter i Helsingborg

Under sommaren 2016 inleddes renoveringen av fem fastigheter med totalt 98 hyreslägenheter i området Eneborg i Helsinborg. Det är omfattande renoveringar som bland annat byte till säkerhetsdörrar, nya lösningar för el, nya kök och badrum. Renoveringen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer om renoveringen här.

Bidrag för återställning av hyreslängehet i Umeå, Norrland

Återställningsbidraget erbjuds till ägare av fastigheter och hyresfastigheter i Umeå. Om din hyreslägenhet genomgått anpassningar som gjort att den blivit svår att hyra ut så erbjuder Umeå kommun ett bidrag. Bidraget gäller endast åtgärder utanför hyreslägenheten.

Läs mer om återställningsbidraget för hyreslägenheter här!

Fjern term: hyreslagenhet hyreslagenhetFjern term: hyreslagenheter hyreslagenheterFjern term: norrland norrlandFjern term: umea umea