Minskat inkomstkrav för boende i hyreslägenhet

Tre stora bostadsbolag i Västerås, nämligen Mimer, Sandvikenhus och Uppsalahem har valt att slopa inkomstkraven för att få en hyreslägenhet. Risken för att hyresskulden skulle öka på grund av sena hyror, eller oförmågan att betala var hög. Det har däremot visat sig gå i helt rätt riktning, och det har än så länge inte påvisats någon negativ riktning för de boende i hyreslägenheter skötta av bolagen. Det har därför visat sig att om inkomstkraven inte har en reell funktion, så är det endast en bidragande faktor till en ojämställd bostadsmarknad. Detta har bolagen i Västerås nu fått bukt på, och samtidigt ökat inflytandet över en mer jämställd och inkluderande marknad för hyreslägenheter.

Här kan du läsa mer.

Populärt att bosätta sig i kommunen Västerås

I Västmanland har det för första gången på fem år visat sig vara lättare för unga att finna bostad. Bostadsmarknaden ljusnar och läget har förbättrats bara på ett år. Det råder fortfarande bostadsbrist som på många andra håll i landet. Antalet invånare i länet ökar stadigt och fem av tio kommuner hade till och med nått ett tapp i invånare 2019. Populärast är det att bo i Västerås där 2000 invånare bosatte sig under 2019. Det är många igångsatta byggen, omkring 2 900 bostäder planeras.

Läs vidare här.

Ökade inbrott i villor igen efter lugn under coronakrisen

Under våren minskade inrbott i villor och lägenheter runtom i landet. Detta förmodligen på grund av coronapandemin. Nu har dock vinden vänt och inbrotten har ökat igen, i Jönköping med 17 inbrott från samma period förra året, i Stockholm med 11 fler och i Västerås med 3. Den påföljande månaden i maj, ökade antalet anmälda inbrott i längenhet och villa till cirka 1100 stycken och i juni var siffran så hög som 1244. Detta innebär en ökning på ca 30 procent bara på två månader.

Läs vidare här.

Västerås har lika många hyresrätter som bostadsrätter

Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter skiljer sig rejält om man jämför Sveriges 25 största kommuner. Västerås står ut markant eftersom de har nästan precis lika många hyresrätter som bostadsrätter på marknaden. Det handlar om ca 50 stycken av vardera boendeform. I andra delar av landet är den generella trenden att hyresrätter ligger högre än andelen bostadsrätter. I det fallet utmärker sig också Halmstad som har ca 80 hyresrätter och 20 bostadsrätter. Vid årsskiftet fanns det ca fem miljoner bostäder i hela landet.

Här kan du läsa mer.

Västerås anmäler inte överhyror

Västerås är en av de städer som inte har anmält överhyror för andrahandslägenheter. Andra hyresrättsföreningar runt om i landet, bland annat Kristianstad, Stockholm, Norrköping och Örebro har tagit sina fall vidare för att göra upp i rätten. I Västerås gäller det flera fall av hyresrätter där hyresinnehavaren har tagit alldeles för höga andrahandshyror. Sedan 1 oktober förra året infördes en ny lag kring andrahandsuthyrning av hyresrätter som säger att överhyra stramas åt. Bland annat kan du som hyr ut bli uppsagd direkt utan att förvarnas. Det är hyresrättsföreningen Mimer i Västerås som varit med om fall men ej anmält.

Här kan du läsa vidare.

Hyresgäst vägrar flytta från lägenhet i Västerås

En 56-årig kvinna är den sista hyresgästen som bor kvar i en fastighet i Västerås med totalt sju lägenheter. Kvinnan vill inte flytta från sin lägenhet som hotades att göras om till bostadsrätt som resterande lägenheter i fastigheten. Ärendet har tidigare varit uppe i hyrsnämnden och Svea hovrätt och i början på året kom beslutet att hyresnämnden ger kvinnan rätt att bo kvar i lägenheten. Hyresvärden har inte haft möjlighet att erbjuda kvinnan en ersättningsbostad och anses därför ej ha rätt att säga upp kvinnan. Utöver det har kvinnan en högt besittningskydd som innebär säkerheten att kunna betala hyran i tid.

Här kan du läsa vidare

För få bostäder i flera kommuner

Boverkets årliga undersökning visar att hela 240 av Sveriges 290 kommuner har för få bostäder. Stortstadsregionerna och större högskolekommuner har som mest brist. Jönköping, Umeå, Örebro, Västerås och Linköping har alla underskott. I många av dessa kommuner planeras det inte heller för nybyggen av bostäder under året. Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen påpekar att det är märkligt att priserna för att producera ständigt stiger.

Här kan du läsa mer.

Få en uppskattning om hur hemlösheten ser ut där du bor

Hemlösheten fortsätter att öka. Idag bor cirka 33 000 personer ute på gatorna visar siffror från Socialstyrelsens kartläggning. De har valt att kartlägga de kommuner som har flest hemlösa jämfört med befolkningssiffran. Västmanland är det län där hemlösheten är som mest utbredd. I städerna Bjudholm, Malmö, Södertälje och Gävle är siffran högst. I Linköping är hemlösheten 42,7 per 10 000 invånare. I Västerås 46,2, i Jönköping 44,2 och i Umeå är den 31,6.

Det går att läsa mer om detta i följande artikel.

Mimers hyresgäster i västerås får högre hyreshöjning

Hyresförhandlingarna mellan Mimer och Hyresgästförneningen i Västerås i januari slutade med ett medlingsbud. Hyreshöjningen för boende i hyresrätter hos Mimer får högre höjning av sin hyra än allmännyttorna i gränsande kommuner. En viktig del i förhandlingarna gällde att höjningen inte skulle vara retroaktiv – på så sätt skulle inte de utdragna förhandlingarna drabba hyresgästerna. De flesta boende i hyresrätter får en höjning på 2.61 procent, medan de som bor i nybyggda hus eller billor får en lägre höjning på cirka 1.6 procent.

Läs vidare här

Mycket bostäder byggs i Uppsala

I Uppsala län byggs det nästan dubbelt så mycket bostäder som i resten av landet. Knivsta är den kommunen i Uppsala som kraftigt expanderar. Målet är inställt på att växa från 18 000 invånare till 25 000 invånare år 2025. I Uppsala län är byggtakten nästan dubbelt så hög som i övriga Sverige, trots att det saktas ner lite. I Västmanland har byggtempot dock varit lägre. Hela 85 procent av de bostäder som byggts har varit i residensstaden Västerås.

Läs vidare här.