Ökning av studentlägenheter i Örebro

Coronakrisen har medfört en markant ökning av antalet personer som sökt studentlägenhet via bostadsgarantin. Speciellt i Örebro, där Universitetet utökat med cirka 250-300 permanenta utbildningsplatser för studenter. Det blir utöver dessa cirka 100 nya studieplatser på det tekniska och naturvetenskapliga basåret under hösten. Studenter som inte bor på pendlingsavstånd till Örebro har rätt till Bostadsgaranti. Detta innebär att en ny student har rätt till lägenhet om den läser minst 15 hp och bor minst en timmes pendling från Örebro centrum.

Läs vidare här.

Polisen vakar över lägenheter i Jönköping

Polisen införde tidigare i år en satsning för minskad droghandel i Jönköping. Initiativet innebär att områden med lägenheter och bostadsområden kommer övervakas av drönare, samt via fasta kameror. Detta sedan årsskiftet då polisen kan ta egna beslut kring bevakande via olika typer av kameror i syfte att stoppa illegal droghandel. Det gäller vissa specifika lägenhetsområden i Jönköping där polisen har misstankar om att det kan pågå illegala aktiviteter. Detta hoppas både kunna bidra till minskad kriminalitet, samt öka tryggheten och säkerheten för boende i områdena.

Läs mer här.

Serneke i Helsingborg bygger bostadsrätter

Helsingborg får ett nytt landmärke när bostadsbolaget Serneke bygger ett 16-våningshus med 57 bostadsrätter. Det högsta lägenhetshuset väntas bli klart i höst eller vinter 2022-2023. Det är alltid en utmaning att bygga högt påpekar Serneke i ett pressmeddelande. Utsikten väntas bli oslagbar från många av lägenheterna och arbetschefen på Serneke säger att det ska bli spännande att följa huset under byggandet. Det finns en stor efterfrågan på bostadsrätter i området vilket bådar gott för inflyttningen i de nya lägenheterna.

Läs vidare här.

Hyresvärden menar att par hyr ut lägenhet i Jönköping

Hyresvärden till en lägenhet i Jönköping menar att paret som är hyresgäster har flyttat utomlands till Norge, och att de hyr ut i andra hand utan lov. Hyresvärden hotar nu med vräkning. Enligt uppgifter från skatteverket står mannen som utvandrad till Norge sedan 2011, och driver där flera företag. Mannen har dock förnekat att lägenheten uthyres i andra hand, då han arbetar i Norge och pendlar fram och tillbak till Jönköping.

Här kan du läsa mer.

Bomb förstörde lägenheter i Linköping

Inneboende i lägenheterna på Ådalgatan i Linköping flydde ut på morgonen efter en explision inträffade. Över 200 lägenheter i kvarteret fick skador var olika grader, hela 37 av dem går fortfarande inte att bo i. Lägenheterna har drabbats olika mycket, och hyresvärdarna i området försöker nu hjälpa hyresgästerna så mycket som möjligt att finna annat tillfälligt boende i Linköping under reparationen av skadorna. Händelsen klassas som otroligt omfattande och utreds av polis.

Här kan du läsa mer.

Hyran på lägenheter i Umeå höjs efter hyrestvist

I början på maj avgjordes en tvist mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga AB Bostaden i Umeå i Norrland. Detta innebär att från och med 1 maj höjs hyran med ca 2 procent. Omräknat innebär den hör höjningen cirka 100 kronor för en lägenhet som kostar cirka 5 000 kronor i månaden. Dock kommer den allmänna höjningen fördelas ut mellan de olika lägenheterna i Umeå baserat på Bostadens poängsystem. Total kommer 14 000 lägenheter påverkas av höjningen. Ordförande i Hyrestgästföreningen anser att höjningen är för hög, då boende har svårt att klara höjningen.

Här kan du läsa vidare.

Svartuthyrning av lägenhet i Helsingborg

En hyresgäst i Helsingborg har blivit avslöjad för svartuthyrning av sin lägenhet. Det gäller en förstahandshyresgäst som hyrt ut lägenheten i andra hand utan de rätta tillstånden. Detta uppdagades för att andrahandshyresgästen marknadsförde sitt företag på den adressen där lägenheten är belägen. Efter samtal med personen framkom det att lägenheten endast är bebodd ibland då hyresgästen även har en lägenhet i Göteborg. Förstahandsgästen vill ha kvar sin lägenhet och detta ska nu göras upp i hyresnämnden för att avgöra om personen anses berättigad till att fortsatt hyra ut lägenheten.

Läs vidare här.

Förhandlingar om hyra för lägenheter i Umeå avstannade

Totalt berörs 14 000 lägenheter i Umeå av en retroaktiv hyreshöjning. Detta efter att Hyresgästföreningen Bostaden i Umeå har ansökt om ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén i Stockholm. Då beslutet inte har kunnat tas lokalt i kommitén i Norrland kopplas den högre kommittén in. Förhandlingarna pågår än men förväntas bli klara i slutet på våren. Detta innebär att båda parterna måste godkänna medlingsbudet, annnars kan processen bli lång och utdragen. Det är en fördel för båda parterna att kunna ingå i en förhandlingsdelegation vid dessa omständigheter.

Här kan du läsa vidare

Hyresgäst vägrar flytta från lägenhet i Västerås

En 56-årig kvinna är den sista hyresgästen som bor kvar i en fastighet i Västerås med totalt sju lägenheter. Kvinnan vill inte flytta från sin lägenhet som hotades att göras om till bostadsrätt som resterande lägenheter i fastigheten. Ärendet har tidigare varit uppe i hyrsnämnden och Svea hovrätt och i början på året kom beslutet att hyresnämnden ger kvinnan rätt att bo kvar i lägenheten. Hyresvärden har inte haft möjlighet att erbjuda kvinnan en ersättningsbostad och anses därför ej ha rätt att säga upp kvinnan. Utöver det har kvinnan en högt besittningskydd som innebär säkerheten att kunna betala hyran i tid.

Här kan du läsa vidare

Kvinna i Örebro vräks från lägenhet

En kvinna på 90 år vräks från sin lägenhet i Örebro där hon inte varit skriven sedan 70-talet. Detta uppdagades av Örebrobostäder i arbetet att hitta lägenheter som hyrs ut svart. Kvinnan ville inte göra sig av med lägenheten utan gick vidare med ärendet till hyresnämnden. En hyresgäst måste ha ett skyddsvärt behov av lägenheten för att få tillstånd att hyra. Dessvärre fick hyresnämnden meddela att lagen inte stod på hennes sida och beslutade att kvinnan måste lämna lägenheten innan september 2020. Under förra året hitttade Örebrobostäder hela 100 lägenheter som hyrs ut olagligt eller med en hyresgäst som ej varit närvarande.

Läs mer här